03/02/2018

Quy tắc đánh số phiên bản phần mềm

Tài liệu này hướng dẫn bạn một số quy tắc đánh số phiên bản phần mềm dựa trên chuẩn SemVer (viết tắt của Semantic Versioning), được nhiều phần mềm hiện nay sử dụng.
Ngày nay, các phần mềm sử dụng nhiều thư viện bên ngoài để giảm thời gian phát triển. Việc cài đặt một phần mềm có thể phải kéo theo việc tải về và cài đặt các thư viện kèm theo. Đồng thời bạn phải kiểm tra sự tương thích giữa phần mềm và các thư viện đó.

18/09/2017

Trong cuộc sống không nên so sánh, một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 tỷ, nhưng họ có thể vay ngân hàng tới 20 tỷ, cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn đốn. Một người đi chiếc xe Volkswagen 500 triệu, nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 2 tỷ đồng, cũng đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.

04/09/2017

Bắt đầu với Loopback


LoopBack là một framework Node.js được xây dựng trên Express.js với khả năng mở rộng cao và được IBM và nhóm StrongLoop cam kết duy trì và cải tiến dự án mã nguồn mở LoopBack.

28/08/2017

How to remove element from array on Vuejs

I send a delete request to the server, if status code === 200, this object has been removed. So, how to remove this element from the array in Vue data on the browser?
I am trying to use array splice. It will replace the array and trigger an update:

kpi = {
    'id': 1,
    'name''kpi test'
}
this.kpis = this.kpis.filter(function (item) { return kpi.id != item.id; });